Algemene voorwaarden

Deelname aan een hardloopcursus of hardlooptraining van Runnercoach geschiedt op eigen risico. De trainers of organisatie van Runnercoach zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers zouden kunnen oplopen tijdens of ten gevolge van een training of wedstrijd. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn de trainers en de organisatie van Runnercoach niet aansprakelijk voor schade en/of vermissingen van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Runnercoach georganiseerde activiteiten. Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Niet iedereen is geschikt om aan hardlopen te doen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of training. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht heeft of indien u andere redenen heeft om te twijfelen aan uw geschiktheid voor hardlopen, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Wanneer u lange tijd niet aan sport heeft gedaan raden wij u ook aan om eerst advies in te winnen bij een arts/ fysiotherapeut voor u aan hardlopen begint.

Runnercoach behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus.

Het cursusgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus of training door Runnercoach te zijn ontvangen. Is de betaling niet op tijd ontvangen dan kan de deelnemer worden uitgesloten van deelname.

Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% voor administratiekosten.

Inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld kunnen niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus of naar een volgende termijn.

Runnercoach behoudt zicht het recht voor een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden dan krijgt de deelnemer het volledige cursusgeld terug.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training afgelast worden.

Runnercoach behoudt zich het recht voor om een cursus door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven.